Trwa nabór wniosków do siódmej edycji budżetu obywatelskiego

Ilustracja do artykułu miniatura dsgsd.jpg

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Wasilków na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań, mieszczące się w kompetencjach Gminy.

Trwa nabór wniosków do siódmej edycji budżetu obywatelskiego,
którego kwota została podniesiona w tym roku do 500 tys. zł.
Nowością jest też „zielony” budżet obywatelski.

 

NOWA PULA I NOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW

Kwota budżetu obywatelskiego 2022 została podniesiona do 500 tys. zł, z czego 320 tys. zł na projekty ogólnomiejskie, 150 tys. zł na projekty sołeckie, a 30 tys. zł na projekty zielone. Kosztorys zgłoszonego projektu miejskiego nie może przekroczyć 135 tys. zł, sołeckiego 30 tys. zł, a zielonego 30 tys. zł.

ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

Ideą "zielonego" budżetu jest zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju zieleni i zielonej infrastruktury miasta Wasilków poprzez zakładanie nowych terenów zielonych, jak też pielęgnację doposażenie i rozbudowę już istniejących. Projekty zielone mogą dotyczyć tworzenia skwerów i miejsc wypoczynku, nasadzeń w pasach drogowych, ochrony cennego drzewostanu, utworzenia łąk kwietnych, sadów owocowych, parkletów itp.

CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

  1. Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych jak nieinwestycyjnych;
  2. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów;
  3. W przypadku projektu ogólnomiejskiego - wnioskodawcą może być osoba mieszkająca w mieście Wasilków, projektu sołeckiego - mieszkaniec sołectwa, którego projekt dotyczy, a zielonego - mieszkaniec miasta lub terenu wiejskiego Gminy;
  4. Do projektu ogólnomiejskiego oraz zielonego wymagane jest złożenie listy poparcia dziesięciu mieszkańców Gminy Wasilków;

GŁOSOWANIE odbędzie się w dniach: 28.09 – 08.10.2021 r.
Każdy mieszkaniec Gminy Wasilków będzie mógł zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski, jeden projekt sołecki i jeden projekt zielony. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do wyczerpania całej puli budżetu obywatelskiego. 

Formularze zgłoszeniowe projektów w formie papierowej można składać w Urzędzie lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Projekt należy umieścić w zamkniętej kopercie z widocznym napisem „BUDŻET OBYWATELSKI”. Jest też możliwość przesłania projektu drogą mailową na adres:

 

Mieszkańcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim:

  • telefonicznie pod nr tel.: 85 718 54 00 wew. 036
  • lub za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu e-mail.

FORMULARZ WNIOSKU>>

(edytowalna wersji wniosku znajduje się w załączeniu u dołu strony)

 

REGULAMIN>>

HARMONOGRAM>>

Gorąco zachęcamy mieszkańców całej Gminy do dzielenia się swoimi pomysłami! 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie