Chcesz otrzymać nawet 36 500 zł na założenie własnej działalności gospodarczej?

Ilustracja do artykułu min szkoleniaUE.png

Zapraszamy na spotkanie ze specjalistą - 9 lutego (czwartek), godz. 10.00,
Sala Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7

BIURO PROJEKTU:
Fundacja Science Point
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080 Bia³ystok
Tel.: 607-645-779 lub 85 732 01 22
Mail: office@sciencepoint.pl
www.sciencepoint.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie