Dodatkowy nabór wniosków dla zainteresowanych pomocą przy usuwaniu azbestu z nieruchomości

Ilustracja do artykułu sfasfasfa.jpg

Burmistrz Wasilkowa informuje o przystąpieniu do tworzenia dodatkowej listy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków w 2021 r.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowaniem zostanie objęty transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości 100% kosztów z tym związanych.

Uwaga: pomoc nie obejmuje kosztów związanych z demontażem, zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać od 8 do 16 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Wzory druków i szczegóły:
https://bip.wasilkow.pl/gospodarkaodpadami/azbest.html...

Kontakt  telefoniczny: 85 718 54 00 wew. 021

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie