Konkurs na mikrodotacje do 5 000 zł

Ilustracja do artykułu min mikrodotacje.png

KONKURS II NA MIKRODOTACJE DO 5 tys. zł

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja wraz z Partnerem Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza 2-gi nabór na mikrodotację w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji – II edycja”. Wsparcie przeznaczone jest tylko dla młodych organizacji pozarządowych!

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kto może wnioskować? Młode organizacje – organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną oraz poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Zasięg funduszu cały obszar województwa podlaskiego, w szczególności tzw. „białe plamy” województwa, tzn.: - powiat Wysokie Mazowieckie - region kolneński: gmina Kolno, gmina Turośń - region grajewski: miasto Grajewo, miasto Szczuczyn - powiat Łomża

Wysokość mikrodotacji: Minimum – 1000 zł Maksimum – 5000 zł na projekty mieszczące się w sferach pożytku publicznego wskazanych w art. 4 UoDPPioW

Termin naboru wniosków: 01.06.2017 - 30.06.2017 

Biuro projektu: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok 4, tel./fax: 85 675 00 17, tel. 509 198 202, e-mail: fio@fir.org.pl oddział Łomża: ul. Farna 1, 18–400 Łomża  tel. 601 241 828, e-mail: fio@fir.org.pl

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie