Konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”

Ilustracja do artykułu konkurs ofert bezd.png

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następującego celu szczegółowego: Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Na realizację projektów w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 1 269 306 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty należy składać bezpośrednio do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, na adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście w siedzibie Ministerstwa w terminie do dnia 3 lipca 2017 r.

Szczegółowa informacja o konkursie w załączeniu>>facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie