LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła kolejny nabór wniosków

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE LGD.png

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Termin naboru wniosków: od 19 czerwca 2017r. od godziny 8:00 do 4 lipca 2017r. do godziny 16:00

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

- 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

- do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

- do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 253.946,55 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł.

Maksymalna wartość całkowita kosztów kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż
150.000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

NABÓR NR 8/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie