Nowy samochód ratowniczo – rozpoznawczy TOYOTA Hillux już w OSP Wasilków!

DSCF1917.JPG
W zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego projekt OSP Wasilków spotkał się z dużym poparciem mieszkańców i znalazł się w gronie projektów zwycięskich.

Strażacy wnioskowali o zakup używanego wozu lekkiego na ich potrzeby. Jednak po konsultacji ze strażakami złożono wnioski na pozyskanie środków zewnętrznych, by móc zakupić pojazd o lepszych parametrach, który posłuży na dłużej. Dzięki dofinansowaniu projektu z trzech źródeł możliwe stało się zakupienie nowego samochodu.

Na początku grudnia do Wasilkowa przyjechała nowa Toyota Hillux SR5 Pickup zakupiona za kwotę prawie 310.000 zł z czego:
190.000 zł pochodzi z budżetu gminy (w tym 150.000 tys. to budżet obywatelski),
100.000 zł pozyskano z Funduszu Sprawiedliwości,
20.000 zł pozyskano z budżetu województwa podlaskiego.
Toyota Hillux będzie wspomagać m.in. działania związane z ratownictwem wodnym. Zakup lekkiego specjalnego samochodu pożarniczego z napędem 4 x 4, obniży koszty dojazdu do zdarzeń, a przede wszystkim zapewni szybsze i bezpieczniejsze dotarcie do miejsc spławiania łodzi. Ponadto, lekki pojazd pożarniczy może być przydatny w transporcie strażaków (w celu podmiany załogi) do miejsca długotrwałej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz może być pomocny w transporcie osób w podeszłym wieku i o ograniczonej możliwości poruszania się do punktów specjalistycznej opieki medycznej, albo dowożenia środków spożywczych lub medycznych w takie rejony gminy, gdzie ze względu na obfite opady śniegu dojazd innym pojazdem jest niemożliwy.
ZMIANADSCF1942.JPGDSCF1932.JPGDSCF1932.JPGDSCF1932.JPGfacebook
Urząd Miejski w Wasilkowie