Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej planuje zakup gruntów

OBWIESZCZENIE PKPK fdwf.jpg

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej informuje, że planuje zakup gruntów w ramach projektu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego”.

Park Krajobrazowy jest zainteresowany przede wszystkim zakupem gruntów niezalesionych, takich jak nieużytkowane łąki w dolinach rzek, wszelkiego rodzaju tereny podmokłe, torfowiska i turzycowiska położone na obszarze PKPK oraz jego otuliny. Grunty, o których mowa często stanowią nieużytki i nie przedstawiają wartości jako tereny inwestycyjne, a wykorzystywanie ich w produkcji rolnej jest nieopłacalne.

Kontakt:

Referat ds. ochrony środowiska w PKPK

  • (85) 7183 785 
  • przyroda@pkpk.pl
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie