Praktyka dydaktyczna studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE praktyka2.png

W dniach od 3. lipca do 9. lipca b.r. studenci (60 osobowa grupa) Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej będą odbywać praktykę dydaktyczną w Wasilkowie.

Celem praktyki jest poznanie problemów architektoniczno-urbanistycznych miejscowości, opracowanie waloryzacji środowiska kulturowego oraz zebranie i przygotowanie materiału do projektów semestralnych, realizowanych w Zakładzie Architektury Kultur Lokalnych WA PB. Przedmiotem opracowania będzie szczegółowa inwentaryzacja urbanistyczna części centralnej Wasilkowa oraz inwentaryzacja architektoniczna wybranych siedlisk. Przeprowadzone zostaną anonimowe ankiety z mieszkańcami na temat warunków życia, programu funkcjonalnego oraz preferencji kształtowania architektoniczno-urbanistycznego miasteczka. 

Prace warsztatowe w plenerze (szkice, pomiary, rysunki inwentaryzacyjne, fotografowanie, wywiady z mieszkańcami) oraz opracowanie graficzne materiału zebranego w terenie będą weryfikowane przez opiekunów dydaktycznych praktyki: dr arch. Danutę Korolczuk i dr arch. Magdalenę Sulimę z WA PB. 

Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie studentów, poświęcony czas i udzielanie im wszelkich informacji.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie