Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Wasilków

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE szkoły.png

Na podstawie art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do pojęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.                  

Z dniem 1 września 2017 r. każda sześcioletnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji na mocy ustawy poprzez wygaszanie.

Rada Miejska w Wasilkowie na sesji w dniu 23 lutego 2017 r. podjęła uchwałę w tej kwestii o numerze XXX/236/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Z dniem 1 września 2017 r. :

1. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

2. Szkoły Filialne w Jurowcach i Sochoniach staną się szkołami filialnymi podporządkowanymi organizacyjnie ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

2. Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie przekształci się w ośmioletnią szkołę podstawową, w której przez dwa lata szkolne będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu ich likwidacji.

Przygotowanie niniejszej uchwały poprzedziły konsultacje z dyrektorami szkół w zakresie proponowanego trybu wygaszenia gimnazjum i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauki.

W załączniku u dołu strony zostały zawarte wszelkie informacje dotyczące m.in
sieci szkół, liczby uczniów, liczby nauczycieli, dowozu uczniów
oraz warunków przekształcenia Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie