Utworzenie placu zabaw nad zalewem w Wasilkowie

Dodaj podtytuł (79).jpg

Już pisaliśmy o rozpoczęciu prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy zalewie od strony północnej (https://www.wasilkow.pl/pl/newsy/burmistrzmiasta/nowy-ladny-zalew-w-wasilkowie.html).

Jednym z zaplanowanych obszarów tej wieloetapowej inwestycji jest budowa placu zabaw. Na tą część udało się pozyskać środki zewnętrzne z UE. 
Budowa potrwa od 15.09.2023 r. do 29.12.2023 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 460 000 PLN.
Gmina Wasilków pozyskała na ten cel  557 967,20 PLN z funduszy europejskich.


Opis projektu:

Projekt pn. ,,Utworzenie placu zabaw nad zalewem w Wasilkowie” jest skierowany do mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, a w szczególności Gminy Wasilków. Niniejsze przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa podlaskiego, gminy miejsko-wiejskiej Wasilków, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0013 Wasilków jednostki ewidencyjnej 200213_ na działce o numerze ewidencyjnym 3685/2. Na rewitalizowanym terenie jest planowana budowa placu zabaw, który ma za zadanie wspierać infrastrukturę społeczną. Okres realizacja projektu: od 15.09.2023 r. do 29.12.2023 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 460 000 PLN. Wartość wydatków kwalifikowanych to 1 353 303,94 PLN, a wartość dofinansowania to 557 967,20 PLN.


0x0 (12).jpg

logi_ue_rpo (4).jpg

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie