Wasilkowski Informator Seniora pn. "Wasilkowscy Seniorzy w Centrum Uwagi"

zdjęcie informatorów pn. Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi.jpg

Drodzy wasilkowscy Seniorzy,

od dziś możecie odebrać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie bezpłatny papierowy egzemplarz Wasilkowskiego Informatora dla Seniorów, pn. Wasilkowscy Seniorzy w Centrum Uwagi.

Informator jest broszurą opracowaną przez Urząd Miejski w Wasilkowie z inicjatywy i w porozumieniu z Radą Seniorów Gminy Wasilków i dofinansowany przez Województwo Podlaskie w ramach działania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Jakie informacje znajdują się w tej publikacji?
Ten senioralny przewodnik po gminie zawiera przydatne informacje dla osób starszych zamieszkujących gminę Wasilków, czyli opis grup działających na terenie gminy Wasilków, zestawienie aktywności fizycznych i kulturalnych skierowanych m.in. do seniorów. Ponadto w broszurze znajdują się ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, pomocy i zdrowia, a także komunikacji autobusowej. Na ostatniej stronie znajduje się baza teleadresowa z najważniejszymi numerami.

To swoistego rodzaju senioralne vademecum o gminie Wasilków.

Darmowe papierowe informatory można pobrać w holu Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (dalsza dystrybucja jest w trakcie uzgadniania).


Wersja elektroniczna do pobrania znajduje się poniżej artykułu – w załącznikach.

Mamy nadzieję, że ta publikacja zachęci Państwa do działania i aktywnego życia w Naszej Gminie!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie