Wsparcie finansowe dla osób z Gminy Wasilków przyjmujących uchodźców z Ukrainy pod swój dach

Wsparcie finansowe dla osób przyjmujących uchodźców z ukrainy pod swój dach.png

Informujemy, iż wsparcie dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy pod swój dach będzie rozpatrywane w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (ul. Białostocka 7).
Świadczenie będzie przyznawane na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni. Wnioski będą rozpatrywane w terminie miesiąca od momentu złożenia wniosku.


Aby złożyć wniosek należy posiadać następujące dane przyjętej osoby/ób:
- imię i nazwisko
- nr PESEL


Wnioski można składać nawet w sytuacji gdy osoby przyjęte wyprowadziły się już w inne miejsce.
Rozpatruje się okresy od 24 lutego (włącznie).

Sugerujemy aby składać wnioski po upływie dłuższego okresu (np. po pierwszym miesiącu lub dwóch). Duża ilość składanych wniosków skutkować będzie wydłużonym okresem wypłaty świadczeń.
Wysokość świadczenia wynosić będzie 40 zł za osobę dziennie.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.
Wzór wniosku oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępna jest pod linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie