Cyfrowa Polska – gmina Wasilków pozyskała ponad 280 tys. zł na nowe rozwiązania w zakresie cyfryzacji

cyberbezieczenstwo.jpg

Gmina Wasilków pozyskała dofinansowanie w wysokości  282 621,24 na  działania w zakresie zwiększenia cyfryzacji Urzędu Miejskiego, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa. W ramach tych środków zostanie kupiony sprzęt IT niezbędny do uruchomienia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (serwer z oprogramowaniem, komputery, scanery, drukarki).

Program ma być realizowany już w 2022 roku. W tym też czasie w gminie Wasilków planowane jest wdrożenie systemu ePodatki, co umożliwi osobom fizycznym i prawnym możliwość bieżącego i bez wychodzenia z domu sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, opłat lokalnych, zaległości oraz odsetek m.in. podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także informacji o dzierżawach i użytkowaniu wieczystym, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatku od środków transportowych. Możliwe będzie opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej płatnika.

Zostanie także wdrożony Zintegrowany System Informacji Przestrzennej, co oznacza m.in. digitalizację zasobów będących w posiadaniu Gminy Wasilków i ich udostępnianiu w sposób zapewniający ponowne wykorzystanie, dzięki wprowadzeniu szeregu usług i aplikacji. W ramach tego zadania przewidziane jest również uruchomienie portalu mapowego.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie