Dokumentacja wartości architektoniczno-kulturowych Gminy Wasilków - wystawa studentów PB

432325517_805148568308329_4242912649369881248_n.jpg
W Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie gościliśmy studentów trzeciego roku architektury Politechniki Białostockiej, którzy dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z ich uczelnią mogli zaprezentować swoje prace podczas wystawy "Dokumentacja wartości architektoniczno-kulturowych Gminy Wasilków".

Studenci przygotowywali prace w trzech różnych tematach.
„Duch Miejsca” – artystyczne przedstawienie wartości kulturowych naszej gminy.
„Inwentaryzacja architektoniczno – etnograficzna” – tu znalazły się projekty inwentaryzacyjne budynków o szczególnym znaczeniu etnograficznym (np. zabudowa drewniana z charakterystycznymi dla regionu rozwiązaniami technologicznymi).Trzecia część była najważniejsza, gdyż została oceniona przez naszą komisję konkursową, w skład której wchodzili architekci z naszej gminy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Przewodniczącym komisji był Piotr Kruszewski - kierownik wydziału BGGN.
W części konkursowej studenci mogli wybrać jeden z dwóch wskazanych obszarów w Wasilkowie do opracowanie na nim projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu. Do wyboru był obszar tzw. starorzecza (pomiędzy ul. Kościelną, a ul. Błękitną) oraz okolica stawów znajdujących się przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie. Trzem najlepszym zespołom zostały wręczone nagrody rzeczowe.

Przygotowane prace były bardzo zróżnicowane pod względem tematyki, ale najczęściej powtarzał się motyw miejskiego amfiteatru wraz z częścią rekreacyjną. Przedstawione prace są dużym źródłem inspiracji i będą na pewno wykorzystywane w przyszłości podczas planowania przestrzeni w tych miejscach.
Studenci swoje prace tworzyli pod kierunkiem dr inż. arch. Magdaleny Sulimy oraz dr hab. inż. arch. Jarosława Szewczyka. Na wydarzeniu byli obecni przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w Wasilkowie, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej dr hab. Tatiana Misijuk oraz Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr inż. Adam Musiuk.


432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg432280441_805148611641658_4737978901685141741_n.jpg
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie