Gmina Wasilków otrzymała aż trzy nagrody w prestiżowym rankingu Dziennika Gazeta Prawna - "Perły Samorządu 2022"

perły 11.jpg
Zdjęcie - Gazeta Prawna: Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa odebrał nagrodę - I miejsce w kategorii Samorządowy lider komunikacji i promocji "Perły Samorządu 2022" z rąk prezes Infor.pl

Gmina Wasilków otrzymała aż trzy nagrody w prestiżowym rankingu Dziennika Gazeta Prawna. Kongres "Perły Samorządu 2022" w Gdyni połączony z ogłoszeniem wyników jubileuszowego 10. rankingu gmin zakończył się wielkim sukcesem naszego samorządu

Otrzymaliśmy I miejsce wśród wszystkich polskich samorządów w kategorii Samorządowy lider komunikacji i promocji za film promocyjny „Piosenka Wasilkowska”

- Jak czytamy na stronie dziennika Gazeta Prawna: „za przedstawienie walorów gminy przez pryzmat pasji i zainteresowań jej mieszkańców w godnej pozazdroszczenia, śpiewającej formie oraz za zaangażowanie w projekt setek mieszkańców i wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości („Żadne miasto nie ma tego, co ma Wasilków – żeby posłużyć się cytatem z „Piosenki Wasilkowskiej”)

Burmistrz - zdjęcie pereł.jpg

To nie koniec laurów! Gmina Wasilków otrzymała też II miejsce w Polsce w kategorii gmina miejsko-wiejska

Równolegle do tego sukcesu burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz został wybrany drugim najlepszym burmistrzem w kraju (2. miejsce w kategorii najlepszy włodarz w gminie miejsko-wiejskiej).

Warunkiem wzięcia udziału w Rankingu "Perły Samorządu" było wypełnienie złożonej ankiety, która obejmowała wszystkie obszary funkcjonowania naszego samorządu - od stanu finansów przez edukację, gospodarkę, kulturę, inwestycje, pomoc społeczną po ochronę środowiska i wiele innych zagadnień. Podane informacje były weryfikowane przez ekspertów i oceniane przez kapitułę. Patronem merytorycznym tegorocznej edycji rankingu jest PriceWaterhouseCoopers.

 „Taka nagroda to wielka radość i motywacja – mówi burmistrz Wasilkowa - Ma ona duże znaczenie, bo tak wysokie miejsce w prestiżowym, merytorycznym, jednym z najlepszych rankingów w kraju świadczy o dobrym stanie naszej gminy. Niezmiernie cieszy mnie też fakt, że wśród licznych zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć promocyjnych samorządów z całego kraju (gmin, powiatów i województw) to właśnie nasza "Piosenka Wasilkowska" zdobyła największe uznanie! Możemy być dumni z Wasilkowa! Nagrodę dedykuję Wam, drodzy mieszkańcy, moim współpracownikom, a także wszystkim, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju Wasilkowa. Perły Samorządu 2022 to wielki sukces naszej gminy!”

Więcej informacji:

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8420439,ranking-perly-samorzadu-dgp-najlepsze-samorzady-wlodarze-liderzy-dobrych-praktyk.html?fbclid=IwAR0SDEZ8Jjl1drok9DSUHVR7W73tG3YCC65Ui6EkM3x1JVA7AmnVWALfMCg

 perły 12.jpg

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie