OSP Nowodworce ma nowy wóz strażacki

Ilustracja do artykułu 200253747_1942138412601569_2580280464833763573_n.jpg

Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają od lat olbrzymią rolę w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego. Należą one do najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Pierwsze jednostki rozpoczęły swoją działalność już w XVIII w., a ich spontanicznym celem było i jest nadal - niesienie pomocy w przypadkach kryzysowych, najczęściej zagrożenia pożarem.

Rolą samorządu jest wspierać strażaków w ich działaniach i pomagać w realizacji ważnej dla mieszkańców misji ratowania życia, zdrowia i mienia naszych mieszkańców m.in. poprzez pomoc w zdobyciu sprawnego sprzętu ratowniczego. Niezmiernie cieszymy się, że możemy przekazać Państwu tyle pozytywnych wiadomości ze „strażackiego pola”.

W sobotę - 12 czerwca 2021 r. miała miejsce uroczystość przekazania wozu strażakom z OSP Nowodworce. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowodworcach działa nieprzerwanie od 1950 r., a w ubiegłym roku świętowała swoje 70-lecie.

W imieniu Burmistrza Wasilkowa przekazujemy podziękowania Zarządowi Województwa Podlaskiego z Marszałkiem Stanisławem Derehajło na czele oraz Sejmikowi Województwa. W sposób szczególny dziękujemy Maciejowi Żywno oraz Justynie Żalek. Podziękowania za poparcie tej inwestycji kierujemy także w stronę Marszałka Artura Kosickiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 65.000 zł.

Składamy podziękowania Zarządowi Starostwa Powiatowego z Janem Perkowskim na czele oraz Radzie Powiatu. W sposób szczególny pragnę podziękować Tamarze Tyszkiewicz, Zenonowi Żukowskiemu i Jolancie Den. Starostwo Powiatowe przeznaczyło na zakup wozu 40.000 zł.

Podziękowania Radzie Miejskiej Wasilkowa, tutaj szczególnie zaangażowana była Monika Targońska-Dakowicz. Jako Gmina przeznaczyliśmy 75.000 zł na zakup wozu i sprzętu hydraulicznego do niego.

Dziękujemy także za zaangażowanie sołtysowi Adamowi Zawistowskiemu, a przede wszystkim dziękujemy naszym druhom ochotnikom z prezesem Wojciechem Domanowskim na czele, którzy włączyli się w szukanie środków i rozpoczęli zbiórkę wśród naszych mieszkańców. Dziękujemy również mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w akcję.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie