Powstaną dwie nowe plaże nad rzeką Supraśl – w Studziankach i w Nowodworcach

dfhfhsdhsdhs.jpg

Choć za oknem zima, mamy dla Was gorące informacje ze wspaniałymi widokami na najbliższe lato! Powstaną dwie nowe plaże nad rzeką Supraśl – jedna w Studziankach, a druga w Nowodworcach. 29 grudnia Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz podpisał dwie umowy na pozyskanie gruntów do celów rekreacyjnych z przeznaczeniem utworzenia na nich plaży:

  • Umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Wasilków gruntu wielkości 1 ha przylegającego do rzeki Supraśl, znajdującego się po drugiej stronie istniejącej już i znanej plaży w Nowodworcach oraz
  • Umowę na dzierżawę gruntu o powierzchni 2500 m2 w Studziankiach - działka przedstawiona na załączonej mapie.

 Jest to ważny dzień dla mieszkańców Nowodworców i Studzianek dwóch największych wsi w Gminie Wasilków mówi Burmistrz Wasilkowa - Na tym terenie będzie można rozwijać różne aktywności, stworzyć boisko, plażować … Od początku kadencji starałem się o pozyskanie tego gruntu dla miejscowości Nowodworce. Wdzięczny jestem za przychylność dyrektor KOWR Jadwidze Zabielskiej . Dzięki jej pozytywnemu podejściu mogliśmy działkę pozyskać. Obie inicjatywy były wspierane przez sołtysów Eugenię Górko, Jolantę Szymańską, Adama Zawistowskiego. Mogliśmy liczyć również na wsparcie radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie Moniki Targońskiej - Dakowicz oraz Łukasza Bojanowskiego

 „Jest to najlepsza wiadomość w tym roku, a można powiedzieć że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat – mówi sołtys wsi Nowodworce Adam Zawistowski - jest to jedna z dwóch praktycznie działek na terenie naszego sołectwa gdzie możemy rekreację przeprowadzać, co jest dla nas mieszkańców bardzo ważne.”

hykfytirtrerrh.jpg

hykfytirtrerrh.jpg

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie