Uroczyste nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie imienia prof. Haliny Krukowskiej

ggjfdgj.jpg

Wczoraj 5 grudnia 2022 r. podczas sesji  Rady Miejskiej w Wasilkowie odbyło się uroczyste nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie imienia prof. Haliny Krukowskiej. Dziękujemy uczniom i nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, którzy przygotowali niesamowicie piękną część artystyczną nawiązującą do twórczości Patrona szkoły. Zainteresowania badawcze Pani Profesor obejmują głównie literaturę polskiego i europejskiego Romantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Adama Mickiewicza i poetów „szkoły ukraińskiej”.

„Pani Profesor Halina Krukowska była silnie związana z Wasilkowem – mówił Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz - wielokrotnie tą więź podkreślała i była dumna, że jest wasilkowianką. Miała istotny wpływ na to, jak był tutaj kształtowany samorząd. Pracowała przy tworzeniu Komitetu Obywatelskiego w Wasilkowie. Jej działalność naukowa jest imponująca. Wychowała wiele pokoleń młodych filologów. Warto upamiętniać takie osoby i pokazywać że są związane z wasilkowskim samorządem”.

Gratulujemy dyrekcji i pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
i dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia.

 

Prof. Halina Krukowska - wybitna historyk literatury polskiej okresu romantyzmu urodziła się 26 września 1937 r. w Wasilkowie, przez całe życie tu mieszkała i była związana z tym miastem. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wniosła istotny wkład w odrodzenie się samorządu terytorialnego poprzez utworzenie Komitetu Obywatelskiego i aktywną w nim działalność. Zmarła 28 lipca 2019 r.

 

Dr hab. Halina Krukowska była pierwszą osobą z białostockiego środowiska naukowego, która uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W konsekwencji otrzymała również wkrótce tytuł profesora Uniwersytetu w Białymstoku (1995 r.). W latach kolejnych kierowała Zakładem Literatury Polskiej. Z Jej inicjatywy powołano, już po przekształceniu Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Uniwersytet w Białymstoku, niezależny Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, którego kierownikiem pozostawała nieprzerwanie do roku 2006. Pełniła również funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Od 2008 r. była profesorem emerytowanym Uniwersytetu w Białymstoku oraz stałym współpracownikiem Katedry Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Prof. Halina Krukowska otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla dorobku naukowego dr hab. Haliny Krukowskiej, jej wkładu w stworzenie białostockiej szkoły badań nad literaturą romantyzmu, a także jej udziału w wychowaniu pokoleń polonistów i badaczy literatury.

 

 

DSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpgDSCF5969.jpg

 

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie