Zakończyliśmy nabór kandydatów na radnych do MRG Wasilków. Już niedługo - 17 maja odbędą się wybory!

Plakat MRG głosowanie efgewgwtgwqegqggggggggggggggg.jpg

Poniżej prezentujemy listę kandydatów na naszych młodzieżowych radnych (kolejność alfabetyczna):

 1. Dmochowska Gabriela
 2. Dziekońska Urszula
 3. Jacewicz Zofia
 4. Kruszewska Aleksandra
 5. Mazur Jakub
 6. Moniuszko Jakub
 7. Roszkowski Marcel
 8. Roszkowska Patrycja
 9. Rowińska Magdalena
 10. Skowroński Tomasz

Wszyscy kandydaci to osoby w wieku 12-18 lat, które mieszkają na terenie gminy Wasilków.

Wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się 17 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul Białostocka 7, sala konferencyjna (parter).

JAK MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ?

 • Głosować mogą mieszkańcy gminy w wieku 12-18 lat
 • Głos można oddać poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata i wrzucenie karty do urny wyborczej
 • Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty), po czym otrzymuje od komisji kartę do głosowania. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy Wasilków
 • Radnymi MRG staje się 9 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów
 • Członkowie Rady wybierani są na dwuletnią kadencję, która rozpoczyna się od dnia 1 czerwca 2022 r.

 

Statut MRG: https://wasilkow.pl/resource/file/preview/id.12961

Celem powołania młodzieżowej rady jest przede wszystkim włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców gminy, prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie