Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 2023

zaproszenie (5).jpg

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2023 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2008-2016 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

 

entra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny, można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy.

W 2023 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 25.06 - 15.07.2023 r.
  • 16.07 - 05.08.2023 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 

  • 10.07 - 30.07.2023 r., 
  • 31.07 - 20.08.2023 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 

  • 20.07 - 09.08.2023 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 13.07 - 02.08.2022 r., 
  • 03.08 - 23.08.2023 r., 

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

  • 11.08 - 31.08.2023 r.


Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej KRUS:


https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2022-roku/

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie