XXI (nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Wasillkowie

Ilustracja do artykułu sesja nadz.jpg

Informujemy, że 13 marca 2020 r. o godz. 19.15,

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7

odbędzie się

XXI (nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

Obrady sesji są jawne, zapraszamy do oglądania transmisji na żywo,

będzie prowadzona pod adresem:

http://wasilkow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady 
Pod tym samym adresem (archiwum) będzie też dostępne nagranie po zakończeniu obrad.

Wszelkie uwagi można zgłaszać

Radnym i Burmistrzowi za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kancelaria@wasilkow.pl

Materiały dotyczące posiedzenia (porządek obrad, projekty uchwał),
są dostępne w systemie eSesja oraz w Portalu Mieszkańca pod następującym adresem:

http://wasilkow.esesja.pl/posiedzenie/707614e4-dcf8-4

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie