XXV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE.jpg

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 7 września 2016 roku, o godzinie 16-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się

XXV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1.  Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Piotr Adam Półtorak

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie