Zapraszamy seniorów na zajęcia w Wasilkowskim Centrum Seniora

Plakat ZAJĘCIA SENIORZY www.jpg

17 kwietnia 2024 roku rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w zajęciach, które będą prowadzone w Wasilkowskim Centrum Seniora przy ul. Białostockiej 32.

Uczestnicy: osoby w wieku senioralnym, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oferta zajęć: gimnastyka, ćwiczenia rehabilitacyjne, fizjoterapia, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia stylistyczne oraz muzykoterapia.

Ponadto dostępne będą: sala gier planszowych oraz sala komputerowa.

Planowane są: seanse filmowe oraz cykliczne prelekcje prowadzone przez lekarzy różnych specjalizacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Supraślska 21 Wasilków, tel. (85) 718 52 57.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie