Kolektory słoneczne w Gminie Wasilków

Ilustracja do artykułu kolektor.jpg

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków do udziału w projekcie pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej w gminie Wasilków”. Projekt polega na dostawie i montażu kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych.

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie deklaracji, która jest dostępna do pobrania jako załącznik lub w Biurze Obsługi Interesanta i dostarczenie jej do dnia 19 września 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin naboru, m.in.:

1. Budynek mieszkalny jest oddany do użytku i zamieszkany.

2. Mieszkańcy budynku są w nim zameldowani na stałe.

3. Budynek mieszkalny musi posiadać wewnętrzną instalację ciepłej wody.

4. Kolektor słoneczny nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu.

5. Udział finansowy uczestników projektu wyniesie około 20% kosztów tj. od 2 400 zł do 3 200 zł.

6. Właściciel / właściciele nieruchomości nie mogą zalegać w podatkach i innych opłatach na rzecz Gminy Wasilków.

7. Pod adresem instalacji zestawu solarnego, nie może być prowadzona działalności gospodarcza w tym także działalność rolnicza i agroturystyczna

 

 Poniżej do pobrania:  deklaracja oraz  regulamin naboru

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie