Ruszyło głosowanie na Budżet Obywatelski 2017

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE BO 333.png

Od dziś (3 października) możesz zagłosować na jeden z dwóch projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017. Głosowanie będzie trwało do 14 października. To Ty decydujesz na jaką inwestycję gmina przeznaczy 75 tys. zł. Zagłosuj!

Aby zagłosować, wypełnij kartę do głosowania, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

 1. Wrzuć do urny w jednym z punktów do głosowania w Wasilkowie :
 • Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7
 • Szkoła Podstawowa w Wasilkowie, ul. Polna 1/4a
 • Gimnazjum w Wasilkowie, ul. Mickiewicza 2
 • Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie, ul. Polna 1/4c
 • Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie, ul. Sienkiewicza 24
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, ul. Białostocka 19
 • Miejski Ośrodek Animacji Kultury, ul. Nadrzeczna 1 
 1. Prześlij pocztą na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków z dopiskiem na kopercie „budżet obywatelski” (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Złóż osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w zamkniętej kopercie z dopiskiem „budżet obywatelski”
 3. Prześlij skan lub fotografię za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: budzetobywatelski@wasilkow.pl

Więcej o głosowaniu i zgłoszonych projektach: http://wasilkow.pl/pl/newsy/wydarzenia/od-3-pazdziernika-rusza-glosowanie-na-budzet-obywatelski.html

Tutaj znajduje się karta do głosowania: Karta do głosowania na BO 2017

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie