Lista osób zakwalifikowanych w projekcie grantowym pn. „Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków”

Ilustracja do artykułu hkhkfhk.jpg

Po przeprowadzonej analizie formalno-merytorycznej oraz punktowej złożonych wniosków

Burmistrz Wasilkowa publikuje listę osób, które zostały zakwalifikowane w oparciu o opracowany zestaw kryteriów
i tym samym zostaną zaproszone do podpisania Umowy o powierzenie Grantu
w ramach projektu pn. „Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków”.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Z TERENU MIEJSKIEGO>>
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Z TERENU WIEJSKIEGO>>
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH - INSTALACJA HYBRYDOWA>>

W załącznikach znajduje się również lista rezerwowa. Osoby z tej listy będą zapraszane do podpisywania umów na Grant w momencie uzyskanych w projekcie oszczędności.

Do dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie Grantu należą:

  • Oświadczenie o niewykorzystaniu energii na cele działalności gospodarczej i rolniczej;
  • Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego na nowe i nie zawierające azbestu (jeśli dotyczy);
  • Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

Grantobiorca będzie zobowiązany do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego co najmniej na wartość przyznanego Grantu. Zabezpieczenie ustanawiane jest co najmniej na okres realizacji Projektu oraz jego trwałości.

Grantobiorca zobowiązany jest do samodzielnego wyboru wykonawcy Inwestycji na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, a tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzonych procedur w tym zakresie.   

Więcej informacji pod nr tel.: 85 7185 400 w. 027
e-mail: sloneczny@wasilkow.pl

W załącznikach u dołu strony zostały załączone formularze niezbędne przy podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu oraz przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy.   

Rejestracja terminu podpisania umowy: 85 7185 400 w. 027

 

Wymagane dokumenty znajdują się w przekierowanym odnośniku: Granty na montaż domowych instalacji OZE w projekcie "Słoneczny Wasilków".

Wymagane załączniki także do pobrania poniżej, pod artykułem.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie